Case: Nuklear

Vi udvikler og fremstiller udstyr til slut deponering af nuklear affald

Til en kunde i Tyskland har vi fremstillet blande- og fyldeanlæg til indstøbning af kontamineret vand.

Anlægget er udført med 2 siloer og snegle der doserer korrekte mængder pulver i blanderen.

Efter blandeproces fyldes det opblandede pulver automatisk i 200 L tromler.