Soilrecycling

Soilrecycling ® – Soilmonolith ®
Vores revolutionerende blandeteknologi Soilrecycling® og Soilmonolith® gør det muligt at stabilisere det opgravede materiale således produktet kan genanvendes som byggemateriale. Vore teknologi understøtter arbejdet med FN’s Verdensmål – genbrug af ressourcer og formindsket CO2 forbrug.