Soilrecycling – hvad er det?

Soilrecycling ® – soilmonolith ®  – Jordstabilisering

En ny bæredygtig og innovativ teknologi  – Soilrecycling viser vejen.


Miljørigtig

De første skridt til Soilrecycling blev taget sammen med en tysk partner for 10 år siden.

Med de stigende miljøproblemer med deponering af opgravet byggematerialer, såsom ler, forurenet jord, slam, gytje mm, så vi et behov for Soilrecycling.

Der blev oprettet en fælles dansk/tysk arbejdsgruppe, hvor igennem  vi  har videreudviklet teknologien med 3 nye blandeanlæg.

 

Vores hovedformål har fra start været at genanvende byggemateriale til genopfyldning – ” recycling on site” aka Soilrecycling

Vi startede med at udvikle et koncept for genanvendelse af den jord man graver op ved nedlægning af kloakrør, kabler, gas og fjernvarmerør.

Som oftest skulle den opgravet jord køres på deponi, fordi den var for lerholdig eller forurenet og ikke var velegnet til genopfyldning oven på de opgravede rør.

Det blev fyldt op med sand eller grus som kunne komprimeres, så der ikke opstår sætninger i ovenpå liggende vejbyggeri eller andet.

I de senere år er også opgaver med genanvendelse af materiale i havne byggeri, stabilisering af byggegrunde og nedgravning af elkabler kommet til.

Det særlige ved vores metode er, at vi er i stand til at stabilisere det opgravede jordmateriale, som gør det genanvendelig for

genopfyldning.  Det betyder kort sagt væsentlige reducerede omkostninger, et minimalt ressourceforbrug og et forbedret CO2 regnskab.

Denne metode arbejder vi ind i flere af de 17 ambitiøse FN mål for den globale bæredygtig udvikling.

 

VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

 

En ny blandeteknologi, der gør det muligt at blande den udgravede jord på stedet og stabilisere jorden.
Vi reducerer forbruget af grus og sand markant og effektiviserer arbejdsgangen i forbindelse med stabiliseringen af jorden på stedet.

Metoden er ressource besparende , idet vi genanvender jorden igen

Ved at genbruge jorden på byggepladsen får vi en væsentlig besparelse på kørsel og brændstofforbrug, da vi undgår at flytte og køre store mængder jord til deponi.

Metoden er CO2 besparende

 

Denne proces kalder vi

Soilrecycling®

 

Og det færdige stabiliserede produkt kalder vi

Soilmonolith®

Se vores maskiner  her

Mød vores tyske samarbejdspartner her