Højstyrke betonanlæg til bygningsindustrien

Simotec ApS specialiserer i installation og automation af specialdesignede betonanlæg til produktion af betonelementer. Vi har opbygget en solid vidensbase og er dedikeret til at være den førende leverandør af anlæg designet til at producere ultra høj-performance beton (UHPC).

Anlægget er designet til produktion af kvalitetsbeton, så som:

 • Almindelig beton til betonfinish
 • Beton med stor styrke
 • UHPC: Styrken er 6 til 8 gange større end konventionel beton
 • Fiberforstærket beton: Blandet med metalfibre, der køler produktet. Den strukturelle styrke er 10 gange større end traditionel beton. Fiber reinforced beton kan modstå at blive bøjet og andre modstande (som f.eks. tryk eller dilation) uden at gå i stykker.
 • Speciel mørtel

Anlæggets specifikationer

Vi bruger kun komponenter af højeste kvalitet:

 • Vi bruger en modstrømsblander, kegleblander eller en speciel blander fra Eirich
 • Tilslagssiloerne er ofte mindre siloer fyldt med big bags eller små loaders
 • Siloerne til lim er mellem 10-30 t
 • Fiberdosering fra stålfibre
 • Fiberdosering fra PVC-fibre
 • Kemisk tilslsagsdosering
 • Automationssystemet er Siemens PLC

Kontakt os for at drøfte hvilke behov du har til dit anlæg.

Ultra-høj performance beton (UHPC) er en af de nyeste udviklinger indenfor betonteknologien. Alt efter sammensætningen og behandlingstemperaturen ligger den komprimerende styrke fra 150 N/mm² op til 800 N/mm².

I blandeprocessen bliver alle partikler fra faste komponenter flyttet gennem relativ bevægelse og rotation. De mindre partikler udfylder løbende hullerne mellem de større partikler. Blandevandet fylder de sidste huller mellem de faste partikler og faciliterer deres bevægelse som smøremiddel. Blandingsprocessen og strømforbruget under blandingen er vist på figuren nedenfor.

Strømforbrugets top for UHPC2 indeholdende grove tilslag er høj og smal, hvorimod den for UHPC1 uden grove tilslag er lav og bred. Det tager ca. 2 minutter for UHPC2 at stabilisere sig. Den samlede tid fra tørblanding til udhældning er ca. 3,5 minutter. For UHPC1 er stabiliseringstiden og den samlede tid henholdsvis 3,5 og 5 menutter.

Ud fra disse principper bruger Simotec en specialfremstillet blander designet til UHPC

Anlæg i brug i Dubai

Simotec har leveret et komplet kompakt element betonanlæg til et særligt projekt i Dubai. Anlægget bruges til at producere en række forskellige elementer med UHPC. Blandingsprincippet er baseret på en konisk blandertragt med to blandearme, der bevæger sig modsatrettet for at producere en homogen blanding så hurtigt som muligt.

Det kompakte præfabrikations betonanlæg i brug.

Oversigt

Produktionslinjen

Produktionslinjen tæt på

Denne trappe til Apples nye hovedkvarter er produceret på anlægget i Dubai.