NRE_X neutralisering

NRE_X – neutraliseringsanlæg til behandling af alkalisk spildevand med CO2 – en miljøvenlig, sikker og omkostningseffektiv metode. I betonindustrien bliver der produceret alkalisk spildevand. I EU skal denne type affald neutraliseres inden de kan udledes i vandforsyningen. En pH reduktion af vandet har en positiv effekt på alle systemkomponenter og forbedrer genanvendeligheden af spildevandet. I en særlig blandingsdyse monteret på doseringslansen sprayes CO2 gas ind i den oversvømmede rørledning. På denne måde opnås en god distribution af CO2. Doseringen af CO2 bliver kontrolleret og overvåget af en flowmåler og en doseringsventil. I rørledningen reagerer det opløste CO2 med vand og danner kulsyre og neutraliseringen begynder. Fordelene ved denne teknologi er:

  • Bliver ikke for surt
  • Ingen håndtering af farlig og aggressive syrer
  • Ingen korrotionsproblemer
  • Saltindholdet i spildevandet forøges ikke
  • Færre krav til plads og personale

Ecofrog designer og leverer neutraliseringsanlæg med kapaciteter op til 20 kg CO2 per time.