RE_EXPRESS dræning

Filterpressen RE_EXPRESS dræner den cementholdige slam. Dette resulterer i en filterkage med et højt faststofsindhold, hvilket gør håndteringen af slam lettere og reducerer omkostningerne til deponering. En højtrykspumpe presser slam ind i filterkamrene i mellem filterpladerne. Vandet løber igennem filterdugen og bliver returneret til restvandstanken. Efter presningen bliver det centrale fyldesystem renset og filterkagerne tømt. Filterpressen drives hydraulisk. Filterpressen kan også bruges til at udlede faststoffer fra restvandet. På denne måde kan ready –mix anlæg reducere densiteten i restvandstanken.