Case: Special støbeform

Simotec A/S fremstiller mindre specialforme til betonstøbning – på billedet ses støbeform til special T-element