Euromobil 130

Semimobilt betonanlæg udstyret med fire opbevaringsrum til tilslag og en MEB twin shaft blander, der giver et output på 3,35 cu.m. vibreret beton per cyklus. Dette giver et teoretisk output på 130 cu.m./time.
Euromobil 4 Fast 130 er bygget til at muliggøre nem transport – uden brug for specielle tilladelser – og med en kort opsætningstid.

Kernen i anlægget, MEB blanderen, er designet og bygget af Euromecc med den nyeste teknologi og de bedste materialer.

Euromobil Fast 130 er designet med nem inspektion og vedligeholdelse for øje. En gangbro med 1 meters bredde er installeret rundt om blanderen. Lignende gangbroer findes normalt kun på stationære anlæg.

Anlægget er udstyret med en integreret isolerende overdækning til blandergruppen og transportbåndet. Dette design og modulariteten af de to grupper gør det muligt at installere dem på eksisterende tilslags lagerenheder.