Euromobil 45

Semimobilt betonanlæg udstyret med modstrømsblander, der sikrer et betonouput på 1 cu.n. beton per cyklus. Dette giver et timeoutput på op til 45 cu.m./t.

Euromobil 4 Fast 45 er et semimobilt betonanlæg med en modstrømsblander til produktion af våd beton.